အႏုပညာအလုပ္ေတြ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ရာမွာ အာ႐ုံစုစည္းလို႔မရတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သူရဲ႕လူမႈကြန္ယက္ကေန ရင္ဖြင့္ေျပာျပလာတဲ့ ဒါ႐ိုက္တာဝိုင္း

အႏုပညာအလုပ္ေတြ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ရာမွာ အာ႐ုံစုစည္းလို႔မရတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သူရဲ႕လူမႈကြန္ယက္ကေန ရင္ဖြင့္ေျပာျပလာတဲ့ ဒါ႐ိုက္တာဝိုင္း

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *